Greenpeace Belgium werft aan: Volunteers Coordinator

Volunteers Coordinator (NL)

"*" indicates required fieldsContact details

Zodat we je kunnen bereiken.


Vragen omtrent de job

We vragen geen begeleidende brief omdat uit onderzoek is gebleken dat deze vatbaar is voor vooringenomenheid van lezers. In plaats daarvan stellen we je vragen om objectief te beoordelen welke kwaliteiten we zoeken in deze baan. We vinden je levenservaring, vrijwilligerswerk en betaalde werkervaringen even belangrijk. Deel gerust alle relevante ervaringen in je antwoord, niet alleen die uit betaald werk.
We vragen om een cv te uploaden, maar deze wordt alleen gebruikt om eventuele hiaten in uw antwoorden op de vragen op te vullen.
Max. file size: 1 GB.


Taal

Geef uw taalniveau voor Nederlands, Frans en Engels aan met de Europese ranking.
Spreken in het Nederlands*
Lezen in het Nederlands*
Schrijven in het Nederlands*
Spreken in het Frans*
Lezen in het Frans*
Schrijven in het Frans*
Spreken in het Engels*
Lezen in het Engels*
Schrijven in het Engels*


Vragen om ons aanwervingsproces oprechter te maken

We stellen deze vragen om systemische vooroordelen in ons aanwervingsproces te identificeren in het kader van een breder actieplan om de gelijkheid binnen onze organisatie te verbeteren en meer gelijke kansen te bieden aan sollicitanten. Alleen de HR-manager heeft toegang tot de antwoorden. Ze zullen eenmaal per jaar op anonieme basis verzameld en gedeeld worden met de Equity and Inclusion-functionaris om systemische vooroordelen in het wervingsproces te identificeren. Uw individuele gegevens worden verwijderd zodra het wervingsproces is voltooid. Je kan kiezen welke vragen je beantwoordt en welke niet. Er is geen enkele verplichting om een van deze vragen te beantwoorden. Ze hebben geen enkel effect op je kansen voor de job.
Laat leeg als je dit liever niet deelt
Laat leeg als je dit liever niet deelt
Laat leeg als je dit liever niet deelt
Laat leeg als je dit liever niet deelt
Ervaar je tijdens de dagelijkse bezigheden ‘in zekere mate’ hinder door een handicap, een langdurige lichamelijke aandoening of een langdurige lichamelijke ziekte?
Wat is het hoogst behaalde diploma van de voornaamste kostwinner in het gezin waarin je opgroeide?
Wat is je leeftijd?


Mogen we deze gegevens gebruiken om systemische vooroordelen in onze wervingsprocedures tegen te gaan?*